RoháčekÁmos1,7

Ámos 1:7

A p­reto pošlem oheň na múr Gazy, a strávi jej paláce.


Verš v kontexte

6 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Gazy a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože od­vádzali zajatých, všet­kých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi. 7 A p­reto pošlem oheň na múr Gazy, a strávi jej paláce. 8 A vy­plienim obyvateľa z Ašdóda a toho, ktorý drží ber­lu, z Aškalona a ob­rátim svoju ruku proti Ek­ronu, a za­hynie ostatok Filištínov, hovorí Pán Hos­podin.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A p­reto pošlem oheň na múr Gazy, a strávi jej paláce.

Evanjelický

7 Zošlem oheň na hrad­by Gazy, ten strávi jej paláce.

Ekumenický

7 Zošlem oheň na hrad­by Gazy, aby po­hl­til jej pev­nos­ti.

Bible21

7 sešlu na hrad­by Gazy oheň, aby po­hl­til její paláce.

RoháčekÁmos1,7