EkumenickýÁmos1,6

Ámos 1:6

Tak­to hovorí Hos­podin: pre tri pre­vinenia Gazy, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože od­vliek­li všet­kých do zajatia, aby ich vy­dali na­pos­pas Edómu.


Verš v kontexte

5 Roz­bijem závoru Damas­ku, vy­plienim obyvateľov Údolia Ávenu a toho, čo drží žez­lo Bét-Edenu, a do kír­skeho zajatia pôj­de ľud Aramejčanov — hovorí Hos­podin. 6 Tak­to hovorí Hos­podin: pre tri pre­vinenia Gazy, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože od­vliek­li všet­kých do zajatia, aby ich vy­dali na­pos­pas Edómu. 7 Zošlem oheň na hrad­by Gazy, aby po­hl­til jej pev­nos­ti.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Gazy a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože od­vádzali zajatých, všet­kých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi.

Evanjelický

6 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Gazy - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože všet­kých od­vliek­li do zajatia, aby ich vy­dali na­pos­pas Edómu.

Ekumenický

6 Tak­to hovorí Hos­podin: pre tri pre­vinenia Gazy, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože od­vliek­li všet­kých do zajatia, aby ich vy­dali na­pos­pas Edómu.

Bible21

6 Toto praví Hospodin: Gaza hřeši­la trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že vy­háně­li vše­chen lida pro­dáva­li je Edom­ským,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček