Roháček2. Timoteovi3,3

2. Timoteovi 3:3

bez lás­ky, ne­smier­liví, po­mluvační, ne­zdržan­liví, divokí, ne­milujúci dob­rého,


Verš v kontexte

2 Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, boha­prázd­ni, 3 bez lás­ky, ne­smier­liví, po­mluvační, ne­zdržan­liví, divokí, ne­milujúci dob­rého, 4 zrad­ní, náh­li, nadutí, viacej milujúci roz­koše ako milujúci Boha,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 bez lás­ky, ne­smier­liví, po­mluvační, ne­zdržan­liví, divokí, ne­milujúci dob­rého,

Evanjelický

3 nelás­kaví, ne­zmier­liví, ohovárační, ne­zdržan­liví, divokí, bez lás­ky k dob­ru,

Ekumenický

3 nelás­kaví, neľútost­ní, ohovárači, ne­zdržan­liví, bez­ohľad­ní, bez lás­ky k dobru,

Bible21

3 bez­citní, ne­smiři­telní, po­mlou­vační, ne­vázaní, bez­uzdní, ne­přá­te­lé dob­ra,