Bible212. Timoteovi3,3

2. Timoteovi 3:3

bez­citní, ne­smiři­telní, po­mlou­vační, ne­vázaní, bez­uzdní, ne­přá­te­lé dob­ra,


Verš v kontexte

2 Li­dé bu­dou mi­lovat jen sami sebe a své peníze; bu­dou vy­chlou­bační, arogantní, uráž­liví, vzpurní k ro­dičům, ne­vděční, bezbožní, 3 bez­citní, ne­smiři­telní, po­mlou­vační, ne­vázaní, bez­uzdní, ne­přá­te­lé dob­ra, 4 zrád­ci, lehko­my­s­lní, do­mýš­liví, mi­lovníci rozkoše spíše než mi­lovníci Bo­ha.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 bez lás­ky, ne­smier­liví, po­mluvační, ne­zdržan­liví, divokí, ne­milujúci dob­rého,

Evanjelický

3 nelás­kaví, ne­zmier­liví, ohovárační, ne­zdržan­liví, divokí, bez lás­ky k dob­ru,

Ekumenický

3 nelás­kaví, neľútost­ní, ohovárači, ne­zdržan­liví, bez­ohľad­ní, bez lás­ky k dobru,

Bible21

3 bez­citní, ne­smiři­telní, po­mlou­vační, ne­vázaní, bez­uzdní, ne­přá­te­lé dob­ra,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček