Roháček2. Timoteovi1,18

2. Timoteovi 1:18

Nech mu dá Pán naj­sť milo­sr­den­stvo od Pána v tam­ten deň! A koľko slúžil v Efeze, ty vieš lepšie.


Verš v kontexte

16 Nech dá Pán milo­sr­den­stvo domu Oneziforov­mu, lebo ma mnoho ráz občer­stvil a nehan­bil sa moju reťaz. 17 Ale keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal i našiel. 18 Nech mu dá Pán naj­sť milo­sr­den­stvo od Pána v tam­ten deň! A koľko slúžil v Efeze, ty vieš lepšie.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Nech mu dá Pán naj­sť milo­sr­den­stvo od Pána v tam­ten deň! A koľko slúžil v Efeze, ty vieš lepšie.

Evanjelický

18 Nech mu Pán dá náj­sť milo­sr­den­stvo v onen deň u Pána; a koľko sa mi na­po­sluhoval v Efeze, sám naj­lepšie vieš.

Ekumenický

18 Kiež mu Pán dá, aby u neho našiel milo­sr­den­stvo v onen deň. Ty vieš naj­lepšie, koľké služby mi pre­ukázal v Efeze.

Bible21

18 Kéž Pán dá, aby u něj v onen den došel mi­lo­sr­den­ství. A jak moc mi po­mohl v Efesu, víš nej­lépe sám.