Roháček2. Timoteovi1,17

2. Timoteovi 1:17

Ale keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal i našiel.


Verš v kontexte

16 Nech dá Pán milo­sr­den­stvo domu Oneziforov­mu, lebo ma mnoho ráz občer­stvil a nehan­bil sa moju reťaz. 17 Ale keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal i našiel. 18 Nech mu dá Pán naj­sť milo­sr­den­stvo od Pána v tam­ten deň! A koľko slúžil v Efeze, ty vieš lepšie.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal i našiel.

Evanjelický

17 ale keď prišiel do Ríma, hor­livo ma hľadal aj našiel.

Ekumenický

17 no keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal a aj ma našiel.

Bible21

17 Naopak, když přišel do Ří­ma, usi­lovně mě hledal, dokud mě nenašel.