Roháček2. Timoteovi1,16

2. Timoteovi 1:16

Nech dá Pán milo­sr­den­stvo domu Oneziforov­mu, lebo ma mnoho ráz občer­stvil a nehan­bil sa moju reťaz.


Verš v kontexte

15 To vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygel­lus a Her­mogenes. 16 Nech dá Pán milo­sr­den­stvo domu Oneziforov­mu, lebo ma mnoho ráz občer­stvil a nehan­bil sa moju reťaz. 17 Ale keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal i našiel.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Nech dá Pán milo­sr­den­stvo domu Oneziforov­mu, lebo ma mnoho ráz občer­stvil a nehan­bil sa moju reťaz.

Evanjelický

16 Domu Oneziforov­mu nech Pán udelí milo­sr­den­stvo, lebo ma čas­to obživil a nehan­bil sa za moje okovy,

Ekumenický

16 Kiež Boh pre­ukáže milo­sr­den­stvo Onéziforov­mu domu, lebo ma mnohok­rát po­tešil a nehan­bil sa za moje okovy,

Bible21

16 Kéž Pán pro­káže mi­lo­sr­den­ství One­sifo­rovu do­mu. Často mě při­cházel po­vzbu­dit a ne­styděl se za mé řetě­zy.