Roháček2. Samuelova21,10

2. Samuelova 21:10

A Ric­pa, dcéra Aj­jova, vzala vrecovinu a pre­strela si ju na skalu a bola tam od počiat­ku žat­vy až do­kiaľ sa neroz­lialy na nich vody s neba, a nedala nebes­kým vtákom, aby sad­ly na nich vod­ne, ani poľnej zveri vnoci.


Verš v kontexte

9 A oddal ich do ruky Gibe­oňanov, ktorí ich po­vesili na vr­chu pred Hos­podinom. A tak pad­li všet­ci siedmi spolu. A boli za­bití vo dňoch žat­vy na začiat­ku žne jačmeňa. 10 A Ric­pa, dcéra Aj­jova, vzala vrecovinu a pre­strela si ju na skalu a bola tam od počiat­ku žat­vy až do­kiaľ sa neroz­lialy na nich vody s neba, a nedala nebes­kým vtákom, aby sad­ly na nich vod­ne, ani poľnej zveri vnoci. 11 A keď sa oznámilo Dávidovi, čo urobila Ric­pa, dcéra Aj­jova, ženina Sau­lova,

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 A Ric­pa, dcéra Aj­jova, vzala vrecovinu a pre­strela si ju na skalu a bola tam od počiat­ku žat­vy až do­kiaľ sa neroz­lialy na nich vody s neba, a nedala nebes­kým vtákom, aby sad­ly na nich vod­ne, ani poľnej zveri vnoci.

Evanjelický

10 Aj­jova dcéra Ric­pa vzala vrecovinu a pre­strela ju na skalu od začiat­ku žat­vy, až kým na nich ne­spŕch­lo z neba, a nedovolila nebes­kému vtác­tvu sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci.

Ekumenický

10 Aj­jova dcéra Ric­pa vzala vrecovinu a mala ju rozo­stretú od začiat­ku žat­vy, až kým na nich ne­padol dážď z neba. Ne­pripus­tila, aby sa na nich usadili vo dne nebes­ké vtáky a v noci divá zver.

Bible21

10 Ri­cpa, dce­ra Ajova, vza­la pyt­lovi­nu a pro­stře­la si ji na té skále. Od počátku sklizně, až dokud se na ně z nebe ne­spustil déšť, k nim ne­pouště­la ne­bes­ké ptactvo ve dne ani divokou zvěř v no­ci.