Roháček2. Samuelova21,11

2. Samuelova 21:11

A keď sa oznámilo Dávidovi, čo urobila Ric­pa, dcéra Aj­jova, ženina Sau­lova,


Verš v kontexte

10 A Ric­pa, dcéra Aj­jova, vzala vrecovinu a pre­strela si ju na skalu a bola tam od počiat­ku žat­vy až do­kiaľ sa neroz­lialy na nich vody s neba, a nedala nebes­kým vtákom, aby sad­ly na nich vod­ne, ani poľnej zveri vnoci. 11 A keď sa oznámilo Dávidovi, čo urobila Ric­pa, dcéra Aj­jova, ženina Sau­lova, 12 od­išiel Dávid a vzal kos­ti Sau­love i kos­ti Jonatánove, jeho synove, od občanov Jabeš-gileáda, ktorí ich boli ukrad­li s ulice Bét-šana, kde ich boli po­vesili Filištíni v deň, v ktorý za­bili Filištíni Sau­la v Gil­boe,

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď sa oznámilo Dávidovi, čo urobila Ric­pa, dcéra Aj­jova, ženina Sau­lova,

Evanjelický

11 Keď oznámili Dávidovi, čo urobila Ric­pa, druhá Sau­lova žena,

Ekumenický

11 Keď Dávidovi oznámili, čo urobila Aj­jova dcéra Ric­pa, vedľajšia žena Sau­la,

Bible21

11 Když bylo Davi­dovi ozná­meno, jak se Saulova družka Ri­cpa, dce­ra Ajova, za­chova­la,