Roháček2. Samuelova21,9

2. Samuelova 21:9

A oddal ich do ruky Gibe­oňanov, ktorí ich po­vesili na vr­chu pred Hos­podinom. A tak pad­li všet­ci siedmi spolu. A boli za­bití vo dňoch žat­vy na začiat­ku žne jačmeňa.


Verš v kontexte

8 A kráľ vzal dvoch synov Ric­py, dcéry Aj­ju, ktorých porodila Sau­lovi, Ar­moniho a Mefibóšeta, a piatich synov ses­try Míchali, dcéry Sau­lovej, ktorých porodila Ad­rialovi, synovi Bar­zil­laja Mecholat­ského. 9 A oddal ich do ruky Gibe­oňanov, ktorí ich po­vesili na vr­chu pred Hos­podinom. A tak pad­li všet­ci siedmi spolu. A boli za­bití vo dňoch žat­vy na začiat­ku žne jačmeňa. 10 A Ric­pa, dcéra Aj­jova, vzala vrecovinu a pre­strela si ju na skalu a bola tam od počiat­ku žat­vy až do­kiaľ sa neroz­lialy na nich vody s neba, a nedala nebes­kým vtákom, aby sad­ly na nich vod­ne, ani poľnej zveri vnoci.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 A oddal ich do ruky Gibe­oňanov, ktorí ich po­vesili na vr­chu pred Hos­podinom. A tak pad­li všet­ci siedmi spolu. A boli za­bití vo dňoch žat­vy na začiat­ku žne jačmeňa.

Evanjelický

9 Vy­dal ich do rúk Gibeón­cov, ktorí ich obesili na vr­chu pred Hos­podinom. Tak za­hynuli v pr­vých dňoch žat­vy, keď sa začínal kosiť jačmeň, naraz sied­mi.

Ekumenický

9 Vy­dal ich do moci Gibeónčanov, ktorí ich pop­ravili na vr­chu pred Hos­podinom. Všet­ci sied­mi pad­li naraz. Za­hynuli v prvých dňoch žat­vy, keď sa začal kosiť jačmeň.

Bible21

9 Vy­dal je Gi­be­on­cům a ti je na tom vrchu po­věsi­li před Hos­po­di­nem. Tak jich za­hynulo sedm naráz. Zemře­li v prvních dnech žní, když se za­číná sklízet ječ­men.