Bible212. Samuel21,10

2. Samuel 21:10

Ri­cpa, dce­ra Ajova, vza­la pyt­lovi­nu a pro­stře­la si ji na té skále. Od počátku sklizně, až dokud se na ně z nebe ne­spustil déšť, k nim ne­pouště­la ne­bes­ké ptactvo ve dne ani divokou zvěř v no­ci.


Verš v kontexte

9 Vy­dal je Gi­be­on­cům a ti je na tom vrchu po­věsi­li před Hos­po­di­nem. Tak jich za­hynulo sedm naráz. Zemře­li v prvních dnech žní, když se za­číná sklízet ječ­men. 10 Ri­cpa, dce­ra Ajova, vza­la pyt­lovi­nu a pro­stře­la si ji na té skále. Od počátku sklizně, až dokud se na ně z nebe ne­spustil déšť, k nim ne­pouště­la ne­bes­ké ptactvo ve dne ani divokou zvěř v no­ci. 11 Když bylo Davi­dovi ozná­meno, jak se Saulova družka Ri­cpa, dce­ra Ajova, za­chova­la,

späť na 2. Samuel, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 A Ric­pa, dcéra Aj­jova, vzala vrecovinu a pre­strela si ju na skalu a bola tam od počiat­ku žat­vy až do­kiaľ sa neroz­lialy na nich vody s neba, a nedala nebes­kým vtákom, aby sad­ly na nich vod­ne, ani poľnej zveri vnoci.

Evanjelický

10 Aj­jova dcéra Ric­pa vzala vrecovinu a pre­strela ju na skalu od začiat­ku žat­vy, až kým na nich ne­spŕch­lo z neba, a nedovolila nebes­kému vtác­tvu sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci.

Ekumenický

10 Aj­jova dcéra Ric­pa vzala vrecovinu a mala ju rozo­stretú od začiat­ku žat­vy, až kým na nich ne­padol dážď z neba. Ne­pripus­tila, aby sa na nich usadili vo dne nebes­ké vtáky a v noci divá zver.

Bible21

10 Ri­cpa, dce­ra Ajova, vza­la pyt­lovi­nu a pro­stře­la si ji na té skále. Od počátku sklizně, až dokud se na ně z nebe ne­spustil déšť, k nim ne­pouště­la ne­bes­ké ptactvo ve dne ani divokou zvěř v no­ci.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček