Roháček2. Samuelova16,6

2. Samuelova 16:6

A hádzal kamene do Dávida jako aj do všet­kých služob­níkov kráľa Dávida, hoc i všetok ľud i všet­ci udat­ní mužovia boli po jeho pravej i po jeho ľavej strane.


Verš v kontexte

5 A keď prišiel kráľ Dávid až po Bachúrim, tu hľa, vy­šiel od­tiaľ nejaký muž z rodiny domu Sau­lov­ho, ktorému bolo meno Šimei, syn Géru, vy­chádzal po­zvoľna a zlorečil. 6 A hádzal kamene do Dávida jako aj do všet­kých služob­níkov kráľa Dávida, hoc i všetok ľud i všet­ci udat­ní mužovia boli po jeho pravej i po jeho ľavej strane. 7 A tak­to hovoril Šimei, keď zlorečil: Vy­j­di, vy­j­di, mužu kr­vi! A mužu beliála!

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 A hádzal kamene do Dávida jako aj do všet­kých služob­níkov kráľa Dávida, hoc i všetok ľud i všet­ci udat­ní mužovia boli po jeho pravej i po jeho ľavej strane.

Evanjelický

6 Hádzal kamene do Dávida, aj do všet­kých služob­níkov kráľa Dávida, hoci všetok ľud a všet­ci bojov­níci šli po jeho pravej a ľavej strane.

Ekumenický

6 Hádzal kamene do Dávida a do všet­kých jeho služob­níkov, hoci kráľa Dávida sprava i zľava ob­klopoval všetok ľud i všet­ci hr­dinovia.

Bible21

6 a házel po Davi­dovi i všech jeho služebnících ka­mení, ačko­li byl král David zprava i zle­va obklopen svý­mi lid­mi i vše­mi bo­jovníky.