Roháček2. Samuelova16,16

2. Samuelova 16:16

A stalo sa, keď prišiel Chúšai Arechit­ský, priateľ Dávidov, k Ab­salomovi, že po­vedal Chúšai Ab­salomovi: Nech žije kráľ! Nech žije kráľ!


Verš v kontexte

15 A Ab­salom a všetok ľud, mužovia Iz­raelovi, prišli do Jeruzalema, a Achitofel s ním. 16 A stalo sa, keď prišiel Chúšai Arechit­ský, priateľ Dávidov, k Ab­salomovi, že po­vedal Chúšai Ab­salomovi: Nech žije kráľ! Nech žije kráľ! 17 A Ab­salom po­vedal Chúšai­mu: Či je toto tvoja lás­ka a vďaka voči tvoj­mu priateľovi? Prečo si ne­išiel so svojím priateľom?

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 A stalo sa, keď prišiel Chúšai Arechit­ský, priateľ Dávidov, k Ab­salomovi, že po­vedal Chúšai Ab­salomovi: Nech žije kráľ! Nech žije kráľ!

Evanjelický

16 Keď Dávidov priateľ Ar­kijec Chúšaj prišiel k Ab­solónovi, po­vedal mu: Nech žije kráľ, nech žije kráľ!

Ekumenický

16 Keď prišiel Dávidov priateľ Ar­kíjec Chúšaj k Absolónovi, po­vedal mu: Nech žije kráľ! Nech žije kráľ!

Bible21

16 Teh­dy k Abšalo­movi přišel i Davi­dův důvěrník Chušaj Arkij­ský a zvo­lal: „Ať ži­je král! Ať ži­je král!“