Roháček2. Samuelova16,10

2. Samuelova 16:10

Ale kráľ po­vedal: Čo ja mám s vami, synovia Ceruje? Že zlorečí? A keď mu Hos­podin po­vedal: Zloreč Dávidovi! nuž ktože po­vie: Prečo tak robíš?


Verš v kontexte

9 A Abišaj, syn Ceruje, po­vedal kráľovi: Načo má zlorečiť ten­to mŕt­vy pes môj­mu pánu kráľovi? Do­voľ, prosím, žeby som ta išiel a zoťal mu hlavu! 10 Ale kráľ po­vedal: Čo ja mám s vami, synovia Ceruje? Že zlorečí? A keď mu Hos­podin po­vedal: Zloreč Dávidovi! nuž ktože po­vie: Prečo tak robíš? 11 A po­tom po­vedal Dávid Abišajovi a všet­kým svojim služob­níkom: Hľa, môj syn, ktorý pošiel z môj­ho života, hľadá moju dušu, o čo skôr môže potom syn Jeminiho! Nechaj­te ho, nech zlorečí, lebo Hos­podin mu to kázal.

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale kráľ po­vedal: Čo ja mám s vami, synovia Ceruje? Že zlorečí? A keď mu Hos­podin po­vedal: Zloreč Dávidovi! nuž ktože po­vie: Prečo tak robíš?

Evanjelický

10 Nato kráľ po­vedal: Čo mňa a vás do toho, synovia Cerúje? Nech si pre­klína: lebo ak mu Hos­podin roz­kázal pre­klínať Dávida, kto mu môže po­vedať: Prečo tak robíš?

Ekumenický

10 Kráľ mu však po­vedal: Čo ma po vás Cerújini synovia? On pre­klína, lebo mu to pri­kázal Hos­podin. Kto mu smie po­vedať: Prečo to robíš?

Bible21

10 Král však od­po­věděl: „Co je vám do to­ho, synové Ce­ru­ji, že mi zlořečí? Jest­li mu Hos­po­din přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,‘ kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?‘“