Roháček2. Samuelova16,11

2. Samuelova 16:11

A po­tom po­vedal Dávid Abišajovi a všet­kým svojim služob­níkom: Hľa, môj syn, ktorý pošiel z môj­ho života, hľadá moju dušu, o čo skôr môže potom syn Jeminiho! Nechaj­te ho, nech zlorečí, lebo Hos­podin mu to kázal.


Verš v kontexte

10 Ale kráľ po­vedal: Čo ja mám s vami, synovia Ceruje? Že zlorečí? A keď mu Hos­podin po­vedal: Zloreč Dávidovi! nuž ktože po­vie: Prečo tak robíš? 11 A po­tom po­vedal Dávid Abišajovi a všet­kým svojim služob­níkom: Hľa, môj syn, ktorý pošiel z môj­ho života, hľadá moju dušu, o čo skôr môže potom syn Jeminiho! Nechaj­te ho, nech zlorečí, lebo Hos­podin mu to kázal. 12 Možno, že Hos­podin po­hliad­ne na moju kriv­du a že mi od­platí Hos­podin dob­rým za jeho zlorečenie tohoto dňa.

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­tom po­vedal Dávid Abišajovi a všet­kým svojim služob­níkom: Hľa, môj syn, ktorý pošiel z môj­ho života, hľadá moju dušu, o čo skôr môže potom syn Jeminiho! Nechaj­te ho, nech zlorečí, lebo Hos­podin mu to kázal.

Evanjelický

11 Ďalej hovoril Dávid Abíšajovi a všet­kým svojim služob­níkom: Keď môj syn, ktorý vy­šiel z môj­ho života, mi siaha na život, o čo viac teraz ten­to Ben­jamínec! Daj­te mu po­koj, nech pre­klína, veď mu to roz­kázal Hos­podin!

Ekumenický

11 Dávid po­vedal Abíšajovi a všet­kým svojim služob­níkom: Môj syn, ktorý je z môjho tela, mi ohrozuje život, tým skôr teda ten­to Ben­jamínovec. Nechaj­te ho, nech len zlorečí, lebo mu to pri­kázal Hos­podin.

Bible21

11 David teh­dy Abišajovi a všem svým služebníkům ře­kl: „Vž­dyť i můj vlastní syn mi usi­lu­je o život, na­tožpak ten­to Ben­jamínec. Nech­te ho, ať zlořečí, jest­li mu to Hos­po­din přikázal.