Roháček2. Samuelova16,9

2. Samuelova 16:9

A Abišaj, syn Ceruje, po­vedal kráľovi: Načo má zlorečiť ten­to mŕt­vy pes môj­mu pánu kráľovi? Do­voľ, prosím, žeby som ta išiel a zoťal mu hlavu!


Verš v kontexte

8 Hos­podin ob­rátil na teba všet­ku krv domu Sau­lov­ho, na ktorého mies­te si kraľoval. Ale Hos­podin dal kráľov­stvo do ruky Ab­saloma, tvoj­ho syna. A hľa, zapadol si vo svojej vlast­nej zlobe, lebo si mužom kr­vi! 9 A Abišaj, syn Ceruje, po­vedal kráľovi: Načo má zlorečiť ten­to mŕt­vy pes môj­mu pánu kráľovi? Do­voľ, prosím, žeby som ta išiel a zoťal mu hlavu! 10 Ale kráľ po­vedal: Čo ja mám s vami, synovia Ceruje? Že zlorečí? A keď mu Hos­podin po­vedal: Zloreč Dávidovi! nuž ktože po­vie: Prečo tak robíš?

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

9 A Abišaj, syn Ceruje, po­vedal kráľovi: Načo má zlorečiť ten­to mŕt­vy pes môj­mu pánu kráľovi? Do­voľ, prosím, žeby som ta išiel a zoťal mu hlavu!

Evanjelický

9 Nato Cerújin syn Abíšaj po­vedal kráľovi: Prečo má ten­to zdoc­hnutý pes pre­klínať môj­ho pána a kráľa? Idem a od­tnem mu hlavu.

Ekumenický

9 Cerújin syn Abíšaj po­vedal kráľovi: Smie ten­to zdoc­hnutý pes pre­klínať môj­ho pána a kráľa? Do­voľ, aby som za­kročil a odťal mu hlavu.

Bible21

9 Abišaj, syn Ce­ru­ji, teh­dy ře­kl krá­li: „Pro­č má tenhle chcíplý pes zlořečit mé­mu pánu a krá­li? Půjdu mu srazit hlavu, ano?“