Roháček2. Samuelova13,8

2. Samuelova 13:8

A Támar od­išla do domu Am­nona, svoj­ho brata, a on ležal. A ona vez­múc ces­to za­miesila a pri­pravila pred jeho očima a uvarila kús­ky toho chutného jed­la.


Verš v kontexte

7 Vtedy po­slal Dávid pos­la k Támari do domu a po­vedal: Nože idi do domu Am­nona, svoj­ho brata, a pri­prav mu po­krm. 8 A Támar od­išla do domu Am­nona, svoj­ho brata, a on ležal. A ona vez­múc ces­to za­miesila a pri­pravila pred jeho očima a uvarila kús­ky toho chutného jed­la. 9 Po­tom vzala paňvu a vy­ložila pred neho. Ale nech­cel jesť, lež potom povedal Am­non: Sprav­te, aby všet­ci mužovia vy­šli odo mňa! A tak vy­šli všet­ci mužovia od neho.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 A Támar od­išla do domu Am­nona, svoj­ho brata, a on ležal. A ona vez­múc ces­to za­miesila a pri­pravila pred jeho očima a uvarila kús­ky toho chutného jed­la.

Evanjelický

8 Keď prišla do domu svoj­ho brata, on ležal. Vzala ces­to, vy­miesila ho a pri­pravila pred jeho očami. Upiek­la koláče.

Ekumenický

8 Keď Támar prišla do domu svoj­ho brata Am­nóna, on ležal. Vzala ces­to, vy­miesila ho, urobila pred ním koláče a upiek­la ich.

Bible21

8 Tá­mar tedy šla do domu svého bra­t­ra Amno­na. Za­tím­co ležel a díval se, vza­la těsto, uhnět­la z něj srdíčka a upek­la je.