Roháček2. Samuelova13,9

2. Samuelova 13:9

Po­tom vzala paňvu a vy­ložila pred neho. Ale nech­cel jesť, lež potom povedal Am­non: Sprav­te, aby všet­ci mužovia vy­šli odo mňa! A tak vy­šli všet­ci mužovia od neho.


Verš v kontexte

8 A Támar od­išla do domu Am­nona, svoj­ho brata, a on ležal. A ona vez­múc ces­to za­miesila a pri­pravila pred jeho očima a uvarila kús­ky toho chutného jed­la. 9 Po­tom vzala paňvu a vy­ložila pred neho. Ale nech­cel jesť, lež potom povedal Am­non: Sprav­te, aby všet­ci mužovia vy­šli odo mňa! A tak vy­šli všet­ci mužovia od neho. 10 Vtedy po­vedal Am­non Támari: Dones jed­lo do ložnice, aby som jedol z tvojej ruky. A Támar vzala kús­ky chut­ného jed­la, ktoré bola pri­pravila, a zanies­la Am­nonovi, svoj­mu bratovi, do ložnice.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Po­tom vzala paňvu a vy­ložila pred neho. Ale nech­cel jesť, lež potom povedal Am­non: Sprav­te, aby všet­ci mužovia vy­šli odo mňa! A tak vy­šli všet­ci mužovia od neho.

Evanjelický

9 Po­tom vzala pan­vicu, položila pred neho, ale on nech­cel jesť. Tu po­vedal Am­nón: Pošlite všet­kých mužov odo mňa preč! Vtedy všet­ci mužovia od neho od­išli.

Ekumenický

9 Po­tom vzala pan­vicu a pred­ložila mu ich, ale on nech­cel jesť. Am­nón pri­kázal: Pošlite všet­kých mužov preč od­tiaľto. Všet­ci od neho od­išli.

Bible21

9 Po­tom mu je z pánve nabíd­la, ale Amnon odmí­tl jíst. „Ať jdou všich­ni pryč!“ zvo­lal. Když všich­ni ode­š­li,