Roháček2. Samuelova1,8

2. Samuelova 1:8

A riekol mi: Kto si ty? A ja som mu po­vedal: Som Amalechita.


Verš v kontexte

7 A keď sa ob­zrel za seba a videl ma, za­volal na mňa, a ja som po­vedal: Tu som. 8 A riekol mi: Kto si ty? A ja som mu po­vedal: Som Amalechita. 9 Vtedy mi riekol: Nože za­staň nado mňa a zabi ma, lebo ma po­chytil kŕč, a preto, že je ešte celá moja duša vo mne.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A riekol mi: Kto si ty? A ja som mu po­vedal: Som Amalechita.

Evanjelický

8 I po­vedal mi: Kto si? Od­povedal som mu: Som Amálékovec.

Ekumenický

8 Spýtal sa ma: Kto si? Od­vetil som: Som Amálek.

Bible21

8 a on se mě ze­ptal: ‚Kdo jsi?‘ Od­po­věděl jsem: ‚A­male­kove­c‘