Roháček2. Samuelova1,7

2. Samuelova 1:7

A keď sa ob­zrel za seba a videl ma, za­volal na mňa, a ja som po­vedal: Tu som.


Verš v kontexte

6 Na to po­vedal mládenec, ktorý mu to oznamoval: Náhodou som prišiel na vrch Gil­boa, a hľa, Saul sa tam opieral na svoju kopiju, a tak­tiež som videl, že ho stíhajú vozy a jazd­ci tes­ne sa ženúc za ním. 7 A keď sa ob­zrel za seba a videl ma, za­volal na mňa, a ja som po­vedal: Tu som. 8 A riekol mi: Kto si ty? A ja som mu po­vedal: Som Amalechita.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď sa ob­zrel za seba a videl ma, za­volal na mňa, a ja som po­vedal: Tu som.

Evanjelický

7 Keď sa ob­zrel do­zadu, uvidel ma a za­volal na mňa. Ja som mu od­povedal: Tu som.

Ekumenický

7 Keď sa ob­zrel, uvidel ma a za­volal ma. Oz­val som sa: Tu som.

Bible21

7 a tak se roz­hlé­dl, a když mě uvi­děl, za­vo­lal na mě. ‚Ano, pane?‘ od­po­věděl jsem