Roháček2. Samuelova1,9

2. Samuelova 1:9

Vtedy mi riekol: Nože za­staň nado mňa a zabi ma, lebo ma po­chytil kŕč, a preto, že je ešte celá moja duša vo mne.


Verš v kontexte

8 A riekol mi: Kto si ty? A ja som mu po­vedal: Som Amalechita. 9 Vtedy mi riekol: Nože za­staň nado mňa a zabi ma, lebo ma po­chytil kŕč, a preto, že je ešte celá moja duša vo mne. 10 A tak som sa za­stál nad ním a za­bil som ho, lebo som vedel, že nebude žiť, keď raz padne. Po­tom som vzal korunu, ktorá bola na jeho hlave, a náramen­ník, ktorý bol na jeho ramene, a doniesol som ich k svoj­mu pánovi sem.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy mi riekol: Nože za­staň nado mňa a zabi ma, lebo ma po­chytil kŕč, a preto, že je ešte celá moja duša vo mne.

Evanjelický

9 Vtedy mi po­vedal: Pri­stúp ku mne a zabi ma, lebo ma za­chvátil smr­teľný zá­vrat, ale život je ešte vo mne.

Ekumenický

9 Pri­kázal mi: Poď ku mne a doraz ma; zvíjam sa v kŕčoch, no ešte žijem.

Bible21

9 a on mi ře­kl: ‚Po­jď sem a do­bij mě. Smrt mě má ve spárech, ale život mě ještě neopouští.‘