Evanjelický2. Samuelova1,8

2. Samuelova 1:8

I po­vedal mi: Kto si? Od­povedal som mu: Som Amálékovec.


Verš v kontexte

7 Keď sa ob­zrel do­zadu, uvidel ma a za­volal na mňa. Ja som mu od­povedal: Tu som. 8 I po­vedal mi: Kto si? Od­povedal som mu: Som Amálékovec. 9 Vtedy mi po­vedal: Pri­stúp ku mne a zabi ma, lebo ma za­chvátil smr­teľný zá­vrat, ale život je ešte vo mne.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A riekol mi: Kto si ty? A ja som mu po­vedal: Som Amalechita.

Evanjelický

8 I po­vedal mi: Kto si? Od­povedal som mu: Som Amálékovec.

Ekumenický

8 Spýtal sa ma: Kto si? Od­vetil som: Som Amálek.

Bible21

8 a on se mě ze­ptal: ‚Kdo jsi?‘ Od­po­věděl jsem: ‚A­male­kove­c‘