Ekumenický2. Samuelova1,8

2. Samuelova 1:8

Spýtal sa ma: Kto si? Od­vetil som: Som Amálek.


Verš v kontexte

7 Keď sa ob­zrel, uvidel ma a za­volal ma. Oz­val som sa: Tu som. 8 Spýtal sa ma: Kto si? Od­vetil som: Som Amálek. 9 Pri­kázal mi: Poď ku mne a doraz ma; zvíjam sa v kŕčoch, no ešte žijem.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A riekol mi: Kto si ty? A ja som mu po­vedal: Som Amalechita.

Evanjelický

8 I po­vedal mi: Kto si? Od­povedal som mu: Som Amálékovec.

Ekumenický

8 Spýtal sa ma: Kto si? Od­vetil som: Som Amálek.

Bible21

8 a on se mě ze­ptal: ‚Kdo jsi?‘ Od­po­věděl jsem: ‚A­male­kove­c‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček