Roháček2. Kronická9,17

2. Kronická 9:17

A kráľ spravil veliký trón zo slonovej kos­ti a po­kryl ho čis­tým zlatom.


Verš v kontexte

16 S­pravil aj tristo malých štítov z kovaného zlata; tri­sto šek­lov zlata dal na jeden taký štít. A kráľ ich složil v dome lesa Libanona. 17 A kráľ spravil veliký trón zo slonovej kos­ti a po­kryl ho čis­tým zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov i pod­nož zo zlata, ktoré boly pri­chytené k trónu, a operad­lá boly z jed­nej i z druhej strany nad sedis­kom, a dvaja ľvi stáli vedľa operadiel.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 A kráľ spravil veliký trón zo slonovej kos­ti a po­kryl ho čis­tým zlatom.

Evanjelický

17 Po­tom urobil veľký trón zo slonoviny a po­tiahol ho čis­tým zlatom.

Ekumenický

17 Kráľ zhotovil i veľký trón zo slonoviny a ob­ložil ho rýdzim zlatom.

Bible21

17 Král také poří­dil ve­liký trůn ze slo­novi­ny a pokryl ho ryzím zla­tem.