Evanjelický2. Kronická9,17

2. Kronická 9:17

Po­tom urobil veľký trón zo slonoviny a po­tiahol ho čis­tým zlatom.


Verš v kontexte

16 Ďalej urobil tri­sto štítov z tepaného zlata. Na jeden štít po­užil tri­sto šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanon­ského lesa. 17 Po­tom urobil veľký trón zo slonoviny a po­tiahol ho čis­tým zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a pod­nož zo zlata, pri­pev­nenú k trónu. Nad sedad­lom boli z oboch strán operad­lá, vedľa operadiel stáli dva levy.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 A kráľ spravil veliký trón zo slonovej kos­ti a po­kryl ho čis­tým zlatom.

Evanjelický

17 Po­tom urobil veľký trón zo slonoviny a po­tiahol ho čis­tým zlatom.

Ekumenický

17 Kráľ zhotovil i veľký trón zo slonoviny a ob­ložil ho rýdzim zlatom.

Bible21

17 Král také poří­dil ve­liký trůn ze slo­novi­ny a pokryl ho ryzím zla­tem.