Ekumenický2. Kronická9,17

2. Kronická 9:17

Kráľ zhotovil i veľký trón zo slonoviny a ob­ložil ho rýdzim zlatom.


Verš v kontexte

16 Ďalej zhotovil tri­sto malých štítov z tepaného zlata. Na zhotovenie jed­ného štítu spot­reboval tri­sto šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanon­ského lesa. 17 Kráľ zhotovil i veľký trón zo slonoviny a ob­ložil ho rýdzim zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a zlatú pod­nož, spojenú s trónom. Po oboch stranách sedad­la boli operad­lá a vedľa nich dvoj­ica levov.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 A kráľ spravil veliký trón zo slonovej kos­ti a po­kryl ho čis­tým zlatom.

Evanjelický

17 Po­tom urobil veľký trón zo slonoviny a po­tiahol ho čis­tým zlatom.

Ekumenický

17 Kráľ zhotovil i veľký trón zo slonoviny a ob­ložil ho rýdzim zlatom.

Bible21

17 Král také poří­dil ve­liký trůn ze slo­novi­ny a pokryl ho ryzím zla­tem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček