Bible212. Letopisů9,17

2. Letopisů 9:17

Král také poří­dil ve­liký trůn ze slo­novi­ny a pokryl ho ryzím zla­tem.


Verš v kontexte

16 a 300 štítů z tepaného zla­ta (na je­den štít vy­naložil 300 še­ke­lů zla­ta). Král je umístil v Paláci Li­banon­ského lesa. 17 Král také poří­dil ve­liký trůn ze slo­novi­ny a pokryl ho ryzím zla­tem. 18 K trůnu ve­dlo šest stupňů, které byly spo­lu se zla­tou podnoží připo­je­ny k trůnu. Seda­dlo mělo po obou stranách po­dručky a ve­dle po­druček stá­li lvi.

späť na 2. Letopisů, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 A kráľ spravil veliký trón zo slonovej kos­ti a po­kryl ho čis­tým zlatom.

Evanjelický

17 Po­tom urobil veľký trón zo slonoviny a po­tiahol ho čis­tým zlatom.

Ekumenický

17 Kráľ zhotovil i veľký trón zo slonoviny a ob­ložil ho rýdzim zlatom.

Bible21

17 Král také poří­dil ve­liký trůn ze slo­novi­ny a pokryl ho ryzím zla­tem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček