Roháček2. Kronická7,5

2. Kronická 7:5

A kráľ Šalamún obetoval bit­nú obeť, dvad­saťd­va tisíc volov a oviec sto dvad­sať tisíc, a tak po­svätili dom Boží kráľ i všetok ľud.


Verš v kontexte

4 Pri­tom kráľ a všetok ľud obetovali bit­nú obeť pred Hos­podinom. 5 A kráľ Šalamún obetoval bit­nú obeť, dvad­saťd­va tisíc volov a oviec sto dvad­sať tisíc, a tak po­svätili dom Boží kráľ i všetok ľud. 6 A kňazi stáli pri svojich úradoch i Levitovia s nás­trojami ku sprievodu spevu Hos­podinov­ho, ktorých narobil kráľ Dávid oslavovať Hos­podina, pre­tože jeho milosť ­tr­vá na veky, keď chválil Dávid Hos­podina skrze nich, a kňazi trúbili na­proti nim, a celý Iz­rael, všet­ci stáli.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 A kráľ Šalamún obetoval bit­nú obeť, dvad­saťd­va tisíc volov a oviec sto dvad­sať tisíc, a tak po­svätili dom Boží kráľ i všetok ľud.

Evanjelický

5 Kráľ Šalamún obetoval ako zábit­nú obeť dvad­saťd­vatisíc kusov hovädzieho dobyt­ka a stod­vad­saťtisíc oviec. Tak po­svätil kráľ i všetok ľud Boží dom.

Ekumenický

5 Kráľ Šalamún venoval ako obet­ný dar dvad­saťd­vatisíc kusov dobyt­ka a stod­vad­saťtisíc oviec. Tak po­svätil kráľ i všetok ľud Boží dom.

Bible21

5 Král Šalo­moun obětoval 22 000 býků a 120 000 ov­cí. Tak­to král a vše­chen lid za­svě­ti­li Boží chrám.