Roháček2. Kronická24,16

2. Kronická 24:16

A po­chovali ho v mes­te Dávidovom s kráľmi, lebo robil dob­ré v Iz­raelovi i voči Bohu i voči jeho domu.


Verš v kontexte

15 Ale Jehojada sa zo­starel a na­sýtiac sa dní zo­mrel. Sto trid­sať rokov mal, keď zo­mrel. 16 A po­chovali ho v mes­te Dávidovom s kráľmi, lebo robil dob­ré v Iz­raelovi i voči Bohu i voči jeho domu. 17 A po smr­ti Jehojadovej prišly kniežatá Júdove a po­klonily sa kráľovi. Vtedy ich vy­počul kráľ a dovolil.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

16 A po­chovali ho v mes­te Dávidovom s kráľmi, lebo robil dob­ré v Iz­raelovi i voči Bohu i voči jeho domu.

Evanjelický

16 Po­chovali ho v mes­te Dávidovom pri kráľoch, pre­tože v Iz­raeli konal dob­ro pre Boha a pre Jeho dom.

Ekumenický

16 Po­chovali ho v Dávidovom mes­te pri kráľoch, lebo urobil veľa dob­rého pre Iz­rael, pre Boha a jeho chrám.

Bible21

16 Po­chova­li ho ve Městě Davi­dově mezi krá­li, pro­tože v Iz­rae­li vy­ko­nal to­lik dob­rého pro Hos­po­di­na a jeho dům.