Evanjelický2. Kronická24,16

2. Kronická 24:16

Po­chovali ho v mes­te Dávidovom pri kráľoch, pre­tože v Iz­raeli konal dob­ro pre Boha a pre Jeho dom.


Verš v kontexte

15 Jójáda však zo­starol a sýty vekom zo­mrel. Keď zo­mrel, mal stot­rid­sať rokov. 16 Po­chovali ho v mes­te Dávidovom pri kráľoch, pre­tože v Iz­raeli konal dob­ro pre Boha a pre Jeho dom. 17 Po Jójádovej smr­ti prišli jud­ské kniežatá vzdať poc­tu kráľovi a on ich vy­počul.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

16 A po­chovali ho v mes­te Dávidovom s kráľmi, lebo robil dob­ré v Iz­raelovi i voči Bohu i voči jeho domu.

Evanjelický

16 Po­chovali ho v mes­te Dávidovom pri kráľoch, pre­tože v Iz­raeli konal dob­ro pre Boha a pre Jeho dom.

Ekumenický

16 Po­chovali ho v Dávidovom mes­te pri kráľoch, lebo urobil veľa dob­rého pre Iz­rael, pre Boha a jeho chrám.

Bible21

16 Po­chova­li ho ve Městě Davi­dově mezi krá­li, pro­tože v Iz­rae­li vy­ko­nal to­lik dob­rého pro Hos­po­di­na a jeho dům.