Roháček2. Kronická10,6

2. Kronická 10:6

Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so star­cami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho ot­com, kým žil, a po­vedal: Ako vy radíte, jakú dať od­poveď tomuto ľudu?


Verš v kontexte

5 A on im po­vedal: Dočkaj­te tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak od­išiel ľud. 6 Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so star­cami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho ot­com, kým žil, a po­vedal: Ako vy radíte, jakú dať od­poveď tomuto ľudu? 7 A hovorili mu a riek­li: Ak budeš dob­rý a lás­kavý na ten­to ľud a urobíš im po vôli a budeš im hovoriť dob­ré slová, budú ti služob­ník­mi po všet­ky dni.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so star­cami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho ot­com, kým žil, a po­vedal: Ako vy radíte, jakú dať od­poveď tomuto ľudu?

Evanjelický

6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a po­vedal: Akú od­poveď mi od­porúčate dať tomuto ľudu?

Ekumenický

6 Kráľ Rechabeám sa radil so star­cami, ktorí slúžili jeho ot­covi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa: Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu?

Bible21

6 Král Re­cho­boám se ra­dil se starci, kteří býva­li ve službách jeho otce Šalo­mou­na, dokud ještě žil. „Co mi radí­te? Jak mám od­po­vědět lidu?“