Ekumenický2. Kronická10,6

2. Kronická 10:6

Kráľ Rechabeám sa radil so star­cami, ktorí slúžili jeho ot­covi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa: Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu?


Verš v kontexte

5 Po­vedal im: Príďte si ku mne o tri dni po od­poveď. Nato sa ľud roz­išiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so star­cami, ktorí slúžili jeho ot­covi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa: Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu? 7 Na­vrh­li mu: Ak budeš k tomuto ľudu milý a vľúd­ny, sľúbiš im zlepšenie ich stavu, budú ti slúžiť naďalej.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so star­cami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho ot­com, kým žil, a po­vedal: Ako vy radíte, jakú dať od­poveď tomuto ľudu?

Evanjelický

6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a po­vedal: Akú od­poveď mi od­porúčate dať tomuto ľudu?

Ekumenický

6 Kráľ Rechabeám sa radil so star­cami, ktorí slúžili jeho ot­covi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa: Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu?

Bible21

6 Král Re­cho­boám se ra­dil se starci, kteří býva­li ve službách jeho otce Šalo­mou­na, dokud ještě žil. „Co mi radí­te? Jak mám od­po­vědět lidu?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček