Evanjelický2. Kronická10,6

2. Kronická 10:6

Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a po­vedal: Akú od­poveď mi od­porúčate dať tomuto ľudu?


Verš v kontexte

5 On im však po­vedal: Vráťte sa ku mne o tri dni. A ľud od­išiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a po­vedal: Akú od­poveď mi od­porúčate dať tomuto ľudu? 7 Oni mu po­vedali: Ak budeš dob­rotivý k tomuto ľudu, prij­meš ho prívetivo a pri­hovoríš sa mu lás­kavými slovami, bude ti pod­daný po všet­ky dni.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so star­cami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho ot­com, kým žil, a po­vedal: Ako vy radíte, jakú dať od­poveď tomuto ľudu?

Evanjelický

6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a po­vedal: Akú od­poveď mi od­porúčate dať tomuto ľudu?

Ekumenický

6 Kráľ Rechabeám sa radil so star­cami, ktorí slúžili jeho ot­covi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa: Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu?

Bible21

6 Král Re­cho­boám se ra­dil se starci, kteří býva­li ve službách jeho otce Šalo­mou­na, dokud ještě žil. „Co mi radí­te? Jak mám od­po­vědět lidu?“