Bible212. Letopisů10,6

2. Letopisů 10:6

Král Re­cho­boám se ra­dil se starci, kteří býva­li ve službách jeho otce Šalo­mou­na, dokud ještě žil. „Co mi radí­te? Jak mám od­po­vědět lidu?“


Verš v kontexte

5 „Vrať­te se ke mně za tři dny,“ od­po­věděl jim Re­cho­boám. Lid se tedy ro­ze­šel. 6 Král Re­cho­boám se ra­dil se starci, kteří býva­li ve službách jeho otce Šalo­mou­na, dokud ještě žil. „Co mi radí­te? Jak mám od­po­vědět lidu?“ 7 „Pokud se k lidu za­chováš dobrotivě,“ řek­li mu, „pokud k nim bu­deš přívě­tivý a dáš jim las­kavou od­po­věď, bu­dou ti sloužit navždycky.“

späť na 2. Letopisů, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so star­cami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho ot­com, kým žil, a po­vedal: Ako vy radíte, jakú dať od­poveď tomuto ľudu?

Evanjelický

6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a po­vedal: Akú od­poveď mi od­porúčate dať tomuto ľudu?

Ekumenický

6 Kráľ Rechabeám sa radil so star­cami, ktorí slúžili jeho ot­covi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa: Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu?

Bible21

6 Král Re­cho­boám se ra­dil se starci, kteří býva­li ve službách jeho otce Šalo­mou­na, dokud ještě žil. „Co mi radí­te? Jak mám od­po­vědět lidu?“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček