Roháček2. Kronická1,15

2. Kronická 1:15

A kráľ na­hromadil strieb­ra a zlata v Jeruzaleme jako kamenia a ced­rového dreva na­hromadil ako sykomôr, ktorých ras­tie na rovine množs­tvo.


Verš v kontexte

14 A Šalamún na­s­hromaždil vozov a jazd­cov, takže mal tisíc štyris­to vozov a dvanásť tisíc jazd­cov, a umies­til ich v mes­tách vozov a u kráľa v Jeruzaleme. 15 A kráľ na­hromadil strieb­ra a zlata v Jeruzaleme jako kamenia a ced­rového dreva na­hromadil ako sykomôr, ktorých ras­tie na rovine množs­tvo. 16 Kone do­vádzali Šalamúnovi z Egyp­ta, a hromada kup­cov kráľových brala od­tiaľ hromadu koní za peniaze.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A kráľ na­hromadil strieb­ra a zlata v Jeruzaleme jako kamenia a ced­rového dreva na­hromadil ako sykomôr, ktorých ras­tie na rovine množs­tvo.

Evanjelický

15 Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko strieb­ra a zlata ako kamenia, a céd­rov ako divých figov­níkov, ktorých je na Nížine hoj­nosť.

Ekumenický

15 Zá­sluhou kráľa bolo v Jeruzaleme strieb­ra a zlata toľko ako kamenia a céd­rov ako divých figov­níkov, ktoré hoj­ne ras­tú na Nížine.

Bible21

15 Za jeho vlá­dy bylo v Je­ruzalémě stříb­ra i zla­ta jako ka­mení a ced­rů jako planých fíků v pod­hůří.