Evanjelický2. Kronická1,15

2. Kronická 1:15

Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko strieb­ra a zlata ako kamenia, a céd­rov ako divých figov­níkov, ktorých je na Nížine hoj­nosť.


Verš v kontexte

14 Šalamún stiahol vozy a jazd­cov - mal totiž tisícštyris­to vozov a dvanásťtisíc jazd­cov - a roz­miest­nil ich po vozových mes­tách a u seba v Jeruzaleme. 15 Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko strieb­ra a zlata ako kamenia, a céd­rov ako divých figov­níkov, ktorých je na Nížine hoj­nosť. 16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egyp­ta a z Kúy. Kráľovi na­kupovači ich pre­berali z Kúy za kúp­nu cenu.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A kráľ na­hromadil strieb­ra a zlata v Jeruzaleme jako kamenia a ced­rového dreva na­hromadil ako sykomôr, ktorých ras­tie na rovine množs­tvo.

Evanjelický

15 Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko strieb­ra a zlata ako kamenia, a céd­rov ako divých figov­níkov, ktorých je na Nížine hoj­nosť.

Ekumenický

15 Zá­sluhou kráľa bolo v Jeruzaleme strieb­ra a zlata toľko ako kamenia a céd­rov ako divých figov­níkov, ktoré hoj­ne ras­tú na Nížine.

Bible21

15 Za jeho vlá­dy bylo v Je­ruzalémě stříb­ra i zla­ta jako ka­mení a ced­rů jako planých fíků v pod­hůří.