Roháček2. Kronická1,16

2. Kronická 1:16

Kone do­vádzali Šalamúnovi z Egyp­ta, a hromada kup­cov kráľových brala od­tiaľ hromadu koní za peniaze.


Verš v kontexte

15 A kráľ na­hromadil strieb­ra a zlata v Jeruzaleme jako kamenia a ced­rového dreva na­hromadil ako sykomôr, ktorých ras­tie na rovine množs­tvo. 16 Kone do­vádzali Šalamúnovi z Egyp­ta, a hromada kup­cov kráľových brala od­tiaľ hromadu koní za peniaze. 17 A tak pri­vážali hore a vy­vážali z Egyp­ta voz za šesťs­to šek­lov striebra a koňa za stopäťdesiat a tak vodili od­tiaľ svojou rukou, jako sprostredkovatelia, pre všet­kých kráľov Hetejov a pre kráľov Sýrie.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Kone do­vádzali Šalamúnovi z Egyp­ta, a hromada kup­cov kráľových brala od­tiaľ hromadu koní za peniaze.

Evanjelický

16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egyp­ta a z Kúy. Kráľovi na­kupovači ich pre­berali z Kúy za kúp­nu cenu.

Ekumenický

16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egypta a z Kúy. Kráľov­skí na­kupovači ich pre­berali z Kúy za bežnú cenu.

Bible21

16 Koně si král ne­chával dovážet z Egyp­ta a Ki­likie. Královští ob­chodníci je v Ki­likii na­ku­po­va­li za do­hodnuté ce­ny.