Bible212. Letopisů1,15

2. Letopisů 1:15

Za jeho vlá­dy bylo v Je­ruzalémě stříb­ra i zla­ta jako ka­mení a ced­rů jako planých fíků v pod­hůří.


Verš v kontexte

14 Šalo­moun na­shro­máž­dil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vo­zových měst i k sobě do Je­ruzalé­ma. 15 Za jeho vlá­dy bylo v Je­ruzalémě stříb­ra i zla­ta jako ka­mení a ced­rů jako planých fíků v pod­hůří. 16 Koně si král ne­chával dovážet z Egyp­ta a Ki­likie. Královští ob­chodníci je v Ki­likii na­ku­po­va­li za do­hodnuté ce­ny.

späť na 2. Letopisů, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A kráľ na­hromadil strieb­ra a zlata v Jeruzaleme jako kamenia a ced­rového dreva na­hromadil ako sykomôr, ktorých ras­tie na rovine množs­tvo.

Evanjelický

15 Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko strieb­ra a zlata ako kamenia, a céd­rov ako divých figov­níkov, ktorých je na Nížine hoj­nosť.

Ekumenický

15 Zá­sluhou kráľa bolo v Jeruzaleme strieb­ra a zlata toľko ako kamenia a céd­rov ako divých figov­níkov, ktoré hoj­ne ras­tú na Nížine.

Bible21

15 Za jeho vlá­dy bylo v Je­ruzalémě stříb­ra i zla­ta jako ka­mení a ced­rů jako planých fíků v pod­hůří.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček