Ekumenický2. Kronická1,15

2. Kronická 1:15

Zá­sluhou kráľa bolo v Jeruzaleme strieb­ra a zlata toľko ako kamenia a céd­rov ako divých figov­níkov, ktoré hoj­ne ras­tú na Nížine.


Verš v kontexte

14 Šalamún sú­stredil bojové vozy a jazd­cov; mal tisícštyris­to vozov a dvanásťtisíc jazd­cov. Roz­miest­nil ich v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme. 15 Zá­sluhou kráľa bolo v Jeruzaleme strieb­ra a zlata toľko ako kamenia a céd­rov ako divých figov­níkov, ktoré hoj­ne ras­tú na Nížine. 16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egypta a z Kúy. Kráľov­skí na­kupovači ich pre­berali z Kúy za bežnú cenu.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A kráľ na­hromadil strieb­ra a zlata v Jeruzaleme jako kamenia a ced­rového dreva na­hromadil ako sykomôr, ktorých ras­tie na rovine množs­tvo.

Evanjelický

15 Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko strieb­ra a zlata ako kamenia, a céd­rov ako divých figov­níkov, ktorých je na Nížine hoj­nosť.

Ekumenický

15 Zá­sluhou kráľa bolo v Jeruzaleme strieb­ra a zlata toľko ako kamenia a céd­rov ako divých figov­níkov, ktoré hoj­ne ras­tú na Nížine.

Bible21

15 Za jeho vlá­dy bylo v Je­ruzalémě stříb­ra i zla­ta jako ka­mení a ced­rů jako planých fíků v pod­hůří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček