Roháček2. Korintským3,8

2. Korintským 3:8

jako by po­tom ne­mala byť služba Ducha sláv­na!


Verš v kontexte

7 A jest­li služba smr­ti, v literách, vy­rytá na kameňoch, bola sláv­na, takže ne­moh­li synovia Iz­raelovi hľadieť do tvári Mojžišovej pre slávu jeho tvári, po­minuteľnú, 8 jako by po­tom ne­mala byť služba Ducha sláv­na! 9 Lebo ak bola služba od­súdenia sláv­na, služba spraved­livos­ti je o mnoho sláv­nejšia!

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 jako by po­tom ne­mala byť služba Ducha sláv­na!

Evanjelický

8 akože by služba Ducha nebola omnoho sláv­nejšia?

Ekumenický

8 o čo sláv­nejšia bude služba Ducha?

Bible21

8 oč slavnější je služ­ba Du­cha!