Bible212. Korintským3,8

2. Korintským 3:8

oč slavnější je služ­ba Du­cha!


Verš v kontexte

7 Li­te­ra tesaná do ka­mene mě­la svou slávu. Ta se zrači­la v Mo­jžíšově tváři, na niž synové Iz­rae­le kvů­li té po­míjející slávě ne­moh­li ani po­hlédnout. Jest­liže ta služ­ba byla tak slavná, ačko­li ve­dla ke smrti, 8 oč slavnější je služ­ba Du­cha! 9 Jest­liže služ­ba vedou­cí k od­sou­zení mě­la svou slávu, služ­ba sprave­dlnosti má slávu ne­srovna­telně větší!

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 jako by po­tom ne­mala byť služba Ducha sláv­na!

Evanjelický

8 akože by služba Ducha nebola omnoho sláv­nejšia?

Ekumenický

8 o čo sláv­nejšia bude služba Ducha?

Bible21

8 oč slavnější je služ­ba Du­cha!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček