Evanjelický2. Korintským3,8

2. Korintským 3:8

akože by služba Ducha nebola omnoho sláv­nejšia?


Verš v kontexte

7 Ak už služba smr­ti, literami do kameňa vy­rytá, bola taká sláv­na, že synovia iz­rael­skí ne­moh­li hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol po­minuteľný, 8 akože by služba Ducha nebola omnoho sláv­nejšia? 9 A keď už služba od­súdenia bola sláv­na, o čo sláv­nejšia je služba ospravedl­nenia?

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 jako by po­tom ne­mala byť služba Ducha sláv­na!

Evanjelický

8 akože by služba Ducha nebola omnoho sláv­nejšia?

Ekumenický

8 o čo sláv­nejšia bude služba Ducha?

Bible21

8 oč slavnější je služ­ba Du­cha!