Ekumenický2. Korintským3,8

2. Korintským 3:8

o čo sláv­nejšia bude služba Ducha?


Verš v kontexte

7 Ak teda služba smr­ti vy­rytá pís­menami do kameňa bola taká sláv­na, že synovia Iz­raela ne­moh­li hľadieť Mojžišovi do tváre pre jej jas, aj keď po­minuteľný, 8 o čo sláv­nejšia bude služba Ducha? 9 Ak bola teda služba od­súdenia sláv­nou, omnoho viac oplýva slávou služba ospravedl­nenia.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 jako by po­tom ne­mala byť služba Ducha sláv­na!

Evanjelický

8 akože by služba Ducha nebola omnoho sláv­nejšia?

Ekumenický

8 o čo sláv­nejšia bude služba Ducha?

Bible21

8 oč slavnější je služ­ba Du­cha!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček