Roháček2. Korintským1,15

2. Korintským 1:15

A v tej­to dôvere som chcel tam prv prij­sť k vám, aby ste mali druhú milosť,


Verš v kontexte

14 jako ste nás aj po­znali z čias­t­ky, že sme vašou chlúbou, jako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša. 15 A v tej­to dôvere som chcel tam prv prij­sť k vám, aby ste mali druhú milosť, 16 a po­tom od vás ísť do Macedonie a z Macedonie zase prij­sť k vám, aby ste ma potom doprevadili do Jud­ska.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A v tej­to dôvere som chcel tam prv prij­sť k vám, aby ste mali druhú milosť,

Evanjelický

15 V tej­to dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz do­stala milosť,

Ekumenický

15 V tejto dôvere som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priaz­ne,

Bible21

15 V této jisto­tě jsem k vám už dříve chtěl při­jít, abys­te při­ja­li další mi­lost.