Evanjelický2. Korintským1,15

2. Korintským 1:15

V tej­to dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz do­stala milosť,


Verš v kontexte

14 ako ste nás čias­točne už aj po­znali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša. 15 V tej­to dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz do­stala milosť, 16 a cez vás prej­sť do Macedónie a z Macedónie vrátiť sa zase k vám, aby ste ma od­prevadili do Jud­ska.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A v tej­to dôvere som chcel tam prv prij­sť k vám, aby ste mali druhú milosť,

Evanjelický

15 V tej­to dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz do­stala milosť,

Ekumenický

15 V tejto dôvere som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priaz­ne,

Bible21

15 V této jisto­tě jsem k vám už dříve chtěl při­jít, abys­te při­ja­li další mi­lost.