Ekumenický2. Korintským1,15

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Korintským 1:15

V tejto dôvere som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priaz­ne,


Verš v kontexte

14 ako ste už sčas­ti po­chopili, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. 15 V tejto dôvere som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priaz­ne, 16 a cez vás prej­sť do Macedón­ska a z Macedónska sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Jud­ska.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A v tej­to dôvere som chcel tam prv prij­sť k vám, aby ste mali druhú milosť,

Evanjelický

15 V tej­to dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz do­stala milosť,

Ekumenický

15 V tejto dôvere som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priaz­ne,

Bible21

15 V této jisto­tě jsem k vám už dříve chtěl při­jít, abys­te při­ja­li další mi­lost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček