Roháček2. Korintským1,14

2. Korintským 1:14

jako ste nás aj po­znali z čias­t­ky, že sme vašou chlúbou, jako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša.


Verš v kontexte

13 lebo vám ne­píšeme iného, ale iba to, čo čítate alebo čo i dob­re znáte, a nadejem sa, že aj až do kon­ca znať budete, 14 jako ste nás aj po­znali z čias­t­ky, že sme vašou chlúbou, jako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša. 15 A v tej­to dôvere som chcel tam prv prij­sť k vám, aby ste mali druhú milosť,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 jako ste nás aj po­znali z čias­t­ky, že sme vašou chlúbou, jako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša.

Evanjelický

14 ako ste nás čias­točne už aj po­znali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša.

Ekumenický

14 ako ste už sčas­ti po­chopili, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša.

Bible21

14 (tak jako nám za­tím ro­zumí­te zčásti), že v den Pá­na Ježíše bu­de­me vaší chlou­bou právě tak jako vy naší.