Roháček2. Korintským1,16

2. Korintským 1:16

a po­tom od vás ísť do Macedonie a z Macedonie zase prij­sť k vám, aby ste ma potom doprevadili do Jud­ska.


Verš v kontexte

15 A v tej­to dôvere som chcel tam prv prij­sť k vám, aby ste mali druhú milosť, 16 a po­tom od vás ísť do Macedonie a z Macedonie zase prij­sť k vám, aby ste ma potom doprevadili do Jud­ska. 17 Keď som teda to chcel, či to tedy bola ľah­komyseľnosť z mojej strany? Alebo to, čo si kedy umyslím, či si to umys­lím podľa tela, aby bolo u mňa áno áno a nie nie?

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 a po­tom od vás ísť do Macedonie a z Macedonie zase prij­sť k vám, aby ste ma potom doprevadili do Jud­ska.

Evanjelický

16 a cez vás prej­sť do Macedónie a z Macedónie vrátiť sa zase k vám, aby ste ma od­prevadili do Jud­ska.

Ekumenický

16 a cez vás prej­sť do Macedón­ska a z Macedónska sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Jud­ska.

Bible21

16 Přes vás jsem chtěl jít do Ma­kedo­nie a z Ma­kedo­nie se zase vrá­tit k vám, abys­te mě vy­pravi­li do Jud­s­ka.