Roháček1. Timoteovi3,15

1. Timoteovi 3:15

ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cir­kev živého Boha, stĺp to a pev­ná postať prav­dy.


Verš v kontexte

14 Toto ti píšem v nádeji, že na­skore prij­dem k tebe; 15 ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cir­kev živého Boha, stĺp to a pev­ná postať prav­dy. 16 A vy­znane veľké je tajom­stvo po­božnos­ti: Bôh zjavený v tele, ospravedl­nený v Duchu, zjavený an­jelom, kázaný po­hanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.

späť na 1. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cir­kev živého Boha, stĺp to a pev­ná postať prav­dy.

Evanjelický

15 aby si, ak sa one­skorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cir­kev živého Boha, (ten­to) stĺp a zá­klad prav­dy.

Ekumenický

15 aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je Cir­kev živého Boha, stĺp a opora prav­dy.

Bible21

15 Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je tře­ba si počínat v Božím do­mě, což je církev živého Bo­ha, pi­líř a základ­na prav­dy.