Roháček1. Timoteovi3,16

1. Timoteovi 3:16

A vy­znane veľké je tajom­stvo po­božnos­ti: Bôh zjavený v tele, ospravedl­nený v Duchu, zjavený an­jelom, kázaný po­hanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.


Verš v kontexte

14 Toto ti píšem v nádeji, že na­skore prij­dem k tebe; 15 ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cir­kev živého Boha, stĺp to a pev­ná postať prav­dy. 16 A vy­znane veľké je tajom­stvo po­božnos­ti: Bôh zjavený v tele, ospravedl­nený v Duchu, zjavený an­jelom, kázaný po­hanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.

späť na 1. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A vy­znane veľké je tajom­stvo po­božnos­ti: Bôh zjavený v tele, ospravedl­nený v Duchu, zjavený an­jelom, kázaný po­hanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.

Evanjelický

16 Vprav­de veľkým tajom­stvom po­božnos­ti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedl­nený bol v Duchu, zjavil sa an­jelom, zves­tovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.

Ekumenický

16 Ne­pochyb­ne, veľké je tajom­stvo zbožnos­ti: Zjavený bol v tele, ospravedl­nený v Duchu, videný an­jel­mi, zves­tovaný medzi po­han­mi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.

Bible21

16 Tajem­ství zbožnosti je be­ze­spo­ru veliké: On byl zje­ven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou při­jat ve světě a vy­zvednut do slávy.